singular.php
App ons
Gratis magazine aanvragen
Mail ons
Afspraak maken
Aanmelden nieuwsbrief

Internationale ervaring vergroot studiesucces

Internationale ervaring vergroot studiesucces

De studie-uitval van studenten met reiservaring tijdens een tussenjaar (oftewel gap year) is lager dan die van andere studenten. Dat blijkt uit een onderzoek, waarvan de belangrijkste bevindingen ook zijn opgenomen in de Nuffic-publicatie ‘Internationalisering in beeld’, die is verschenen.

“Het is goed te zien dat internationale ervaring voorafgaand aan de studie ook positief effect heeft op de studiekeuze”, zegt Freddy Weima, algemeen directeur van de Nuffic. “We wisten al dat studenten die een deel van hun studietijd in het buitenland doorbrengen vaak gemotiveerder zijn tijdens hun studietijd. En we wisten ook al dat ze aantrekkelijker blijken voor werkgevers wanneer ze na hun studie een baan zoeken. Maar het is goed dat dit nu ook is onderzocht. De Nederlandse studenten gaan nog wel minder naar het buitenland dan hun Europese leeftijdsgenoten. We hopen dat dit in de toekomst aantrekt.”

Internationale contacten

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van beginnende studenten tegenwoordig internationale contacten onderhoudt met leeftijdsgenoten in het buitenland. Van de studenten die een tussenjaar nemen is dat 83%. Voor studenten die hadden gereisd tijdens dit tussenjaar is het zelfs 95%. Ruim 80% van de studenten die regelmatig internationaal contact hebben is van plan om gedurende de studie naar het buitenland te gaan. Van de overige studenten heeft overigens nog altijd ruim de helft dit plan.

Internationalisering in beeld

Internationalisering in beeld is de jaarlijkse rapportage van de Nuffic over recente ontwikkelingen in de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs. De rapportage brengt inkomende en uitgaande studentenstromen in kaart en duidt de ontwikkelingen door de jaren heen, ook in vergelijking met de omringende landen.

Uit de cijfers blijkt dat de groei van zowel uitgaande als inkomende studenten voor een hele studie doorzet. Verder blijkt dat 22% van de afgestudeerde Nederlandse studenten een deel van de studie in het buitenland hebben gevolgd. Nederland voldoet hiermee ruimschoots aan de internationale afspraken rond studentenmobiliteit.

En hoewel Duitse studenten nog bijna de helft van de buitenlandse studentenpopulatie vormen, groeit het aandeel van andere nationaliteiten.

Voor de volledige rapportage zie: www.nuffic.nl/mobiliteitsstatistieken

Bron: www.Nuffic.nl

#followyourdreams