singular.php
Bel of app
me terug

Gratis magazine aanvragen
Mail ons
Afspraak maken
Aanmelden nieuwsbrief

Privacy

Privacyverklaring

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Bij het bezoeken van deze website hoeft u uiteraard geen persoonlijke gegevens achter te laten. Voor de toezending van informatie of de verzorging van uw boeking hebben wij wel uw persoonlijke gegevens nodig. Wij zullen alle gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Activity International verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, anders dan voor de uitvoering van de door u geboekte reis. Activity International gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van uw boeking, voor interne administratie en voor eigen analyse- en marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden derhalve door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact opnemen met u. Vanwege wettelijke verplichtingen worden uw persoonsgegevens na boeking 7 jaar gearchiveerd.

Nieuwsbrief
Op deze website bieden wij u de mogelijkheid automatisch onze nieuwsbrief te ontvangen. De e-mail nieuwsbrief sturen wij alleen naar diegenen die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door middel van de directe link op iedere nieuwsbrief.

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is activityinternational.nl.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

© 2006, Aecius juridisch advies, Groningen.

#letsmakememories