singular.php
App ons
Gratis magazine aanvragen
Mail ons
Afspraak maken
Aanmelden nieuwsbrief

Vereniging Volunteer Correct

Samen naar verantwoord internationaal vrijwilligerswerk

‘Vroeger’ werd vrijwilligerswerk in het buitenland bijna alleen maar gedaan door professionals die hun expertise tijdelijk gingen inzetten in een ontwikkelingsland. Maar vanaf de jaren 90 veranderde dat, mede door de komst van internet waardoor de wereld ineens een stuk kleiner werd. Ook ook niet-professionals raakten geĆÆnteresseerd om mensen (en dieren/natuur) te gaan helpen in gebieden waar ze deze hulp goed konden gebruiken.

Verschuiving van ‘de vrijwilligerswerk markt’

Geleidelijk verschoofĀ  ‘de markt van internationaal vrijwilligerswerk’ van de hulpverleningssector naar een culturele uitwisseling/toeristische sector. Of nou ja verschuiven.. het verschoof natuurlijk niet echt, er kwam nog een markt bij! Een hele andere markt met een andere invalshoek. Maar wel vanuit hetzelfde gedachtegoed; mensen bijstaan die hulp nodig hebben en hun leven beter/mooier maken. Of dat een goede of slechte ontwikkeling is mag je zelf bepalen. Het feit is er dat vrijwilligerswerk in het buitenland door niet-professionals de laatste jaren erg populair is geworden. Veel niet professionals gaan helpen bij verschillende projecten in het buitenland.

Vereniging Volunteer Correct

Maar net als bij veel dingen, schuilt in deze verandering ook een gevaar; commerciƫle, toeristische motieven kunnen strijdig zijn met interculturele verantwoording en duurzaamheid. Daarnaast kunnen gebrek aan deskundigheid, ervaring, voorbereiding en begeleiding vooroordelen laten voortbestaan en zelfs voeden. En dat is nou nƩt niet de bedoeling! Daarom is Activity International samen met een aantal andere organisaties mede initiator geweest om de Vereniging Volunteer Correct op te richten (VVC). In VVC hebben zich vrijwilligers zendende organisaties verzameld. Zij onderschrijven en dragen gezamenlijk een uitgebreid stelsel van kwaliteitsrichtlijnen uit. Samen zetten deze organisaties zich in voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.

Verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk: hoe dan?

Iedere organisatie die zich wil aansluiten bij de Vereniging Volunteer Correct dient de kwaliteitsrichtlijnen te onderschrijven en uit te dragen. Deze richtlijnen zijn door de initiatiefnemers opgesteld en zijn te vinden op de website van VVC. De belangrijkste voorwaarde voor de deelnemende organisatie is om transparant te zijn en verantwoord vrijwilligerswerk aan te bieden. Dit betekent dat zij:

Missie en visie van Vereniging Volunteer Correct

Het is deĀ visieĀ van Vereniging Volunteer Correct, dat op internationaal vrijwilligerswerk een grote verantwoordelijkheid rust bij de zendende, faciliterende organisatie. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, dienen bovengenoemde aspecten gerespecteerd te worden in de werkpraktijk.
Het is deĀ missie van Vereniging Volunteer Correct de zendende organisaties in Nederland te verenigen. Het doel daarvan is het internationaal vrijwilligerswerk in de breedte te verbeteren.

Vereniging Volunteer Correct draagt haar missie en visie uit door actief te communiceren over verantwoord Ʃn onverantwoord internationaal vrijwilligerswerk. De vereniging zal dat doen door maatschappelijke discussie te initiƫren en actief te volgen. Het kan dat doen als deelnemer aan een verscheidenheid aan platforms, door middel van initiƫren, ondersteunen, zelf uitvoeren en begeleiden van onderzoek naar consequenties van de praktijken van internationaal vrijwilligerswerk. Namens en met haar leden zal Vereniging Volunteer Correct haar best doen om eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk te promoten.

Bekijk ook eens de website van VVC

Meer weten? Kijk dan op de site van VVC

#letsmakememories